Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Onteigening en (niet onbedekte) bodemverontreiniging

2007

Medium

Vastgoedrecht 2007-5

Bij onteigeningen doet zich nogal eens de vraag voor welke invloed een in de onteigende grond aanwezige verontreiniging heeft op de waarde. Niet zelden wordt een dergelijke verontreiniging pas aangetroffen bij onderzoek dat plaatsvindt ter uitvoering van het werk waarvoor onteigend is. Verontreinigingen komen dan ook dikwijls pas aan het licht ná de peildatum. Aangezien de procedure tot vaststelling van de schadeloosstelling veelal ruime tijd (soms vele jaren) doorloopt na de daadwerkelijke onteigening, is er derhalve ook vaak voldoende ruimte voor partijen om de later ontdekte verontreiniging in de discussie omtrent de schadeloosstelling te betrekken.

Volledige publicatie

Publicaties