Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Overgangsperikelen bij verjaring van verzekeringsvorderingen: het verwijzingshof oordeelt

2017

Moet de onmiddellijke werking van het verjaringsregime in het verzekeringsrecht zoals dat in 2006 is ingevoerd, buiten toepassing blijven op de grond dat die onmiddellijke werking onder de naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn (op de voet van art. 75 Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek)? Na de Hoge Raad heeft het Hof Amsterdam zich in zijn arrest van 14 februari 20172 gebogen over deze vraag. Het hof overweegt dat onmiddellijke werking van het verjaringsregime tot een enorme administratieve en financiële last voor de verzekeraar zou leiden en oordeelt op basis daarvan dat de onmiddellijke werking van het nieuwe verjaringsregime inderdaad buiten toepassing moet blijven.

Medium

PIV-Bulletin, juni 2017, pagina 6

Volledig artikel

Publicaties