Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Publicaties

Kroniek jurisprudentie aanbestedingsrecht 2017

Berge, Ingrid van den, Jasarevic, Vanessa, Mutsaers, Matthijs, Zweers-te Raaij, Dorien | 2018

In de Kroniek jurisprudentie aanbestedingsrecht 2017 wordt de jurisprudentie besproken op het gebied van het aanbestedingsrecht van het Hof van Justitie Eu, het gerecht, de nationale civiele rechter en de bestuursrechter over de periode 1 januari tot en met 31 december 2017, voor zover bij auteurs bekend, alsmede de adviezen van de Commissie van aanbestedingsexperts, voor…

Lees meer

Annotatie bij Koninklijk Besluit, 28 maart 2018, nr. 2018000574

Kate, Bas ten | 2018

Het komt niet zo heel vaak voor dat de Kroon weigert om gronden ter onteigening aan te wijzen in verband met een beroep op zelfrealisatie door de eigenaren. In dit KB gebeurt dat wel en daarom verdient dit aandacht. Annotatie bij Koninklijk Besluit, 28 maart 2018, nr. 2018000574 (Kaag en Braassem) Medium TBR 2018/95

Lees meer

Blog op Skipr door Sebastiaan Garvelink | Sterven bij de buren

2018

Recent gaf ik aan een Duitse universiteit een presentatie over de Nederlandse euthanasiewetgeving. Ik legde uit dat in Nederland de persoon die euthanasie verleent niet strafbaar is indien hij of zij een arts is die voldoet aan wettelijke zorgvuldigheidseisen. Aan het slot van mijn presentatie stak een wat oudere mevrouw in het publiek haar hand…

Lees meer

Alcohol- en drugsbeleid in het onderwijs | Zero tolerance

2018

Onderwijsinstellingen zien steeds vaker de noodzaak voor het invoeren van een beleid ten aanzien van gebruik van alcohol en drugs. Denk daarbij niet alleen aan de lessen, maar ook schoolfeesten, excursies en zelfs vrijwillige activiteiten en reizen die worden georganiseerd door of vanuit de onderwijsinstelling. Hoe verhoudt het alcohol- en drugsbeleid in het onderwijs zich…

Lees meer

Nysingh Online Seminar 29 mei 2018 | Anticiperen op de WNRA | Van aanstelling naar arbeidsovereenkomst

Liebrand, Johanneke, Nieuwenhuis, Wilco | 2018

De Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) treedt op 1 januari 2020 in werking. Dat lijkt ver weg, maar voor een aantal veel voorkomende personele kwesties vraagt de komst van de WNRA nu al tactische keuzes van u. Zoals voor disfunctioneren, arbeidsongeschiktheid, disciplinaire sancties en reorganisaties. Hoe kunt u het beste anticiperen op de WNRA? Uitnodiging…

Lees meer

Functioneren Raad van Toezicht

Buit-Timmer, Marieke, Liebrand, Johanneke | 2018

Goed bestuur wordt door de wetgever (de Wet Goed onderwijs , goed bestuur) beschouwd als een voorwaarde voor goed onderwijs. Onderwijsinstellingen dienen de functies van bestuur en intern toezicht in functionele of organieke gescheiden te houden. Bij het vormgeven van die scheiding is veel keuzeruimte. In de praktijk komen verschillende modellen van bestuursstructuren voor. Johanneke…

Lees meer

Hanneke Frijlink en Wilco Nieuwenhuis bloggen op Skipr | Barbiegate: arbeidsrechtelijke consequenties?

Frijlink, Hanneke, Nieuwenhuis, Wilco | 2018

In januari 2018 belandde de realityster Samantha de Jong (oftewel Barbie), na een poging tot zelfmoord, in het Haga Ziekenhuis in Den Haag. Tijdens een routineonderzoek in het Haga Ziekenhuis bleek dat er opvallend vaak in één specifiek (elektronisch) patiëntendossier was gekeken. Dit bleek het dossier van Barbie te zijn. Vermoedelijk konden enkele belangstellende medewerkers…

Lees meer

Annotatie bij Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, 24 januari 2018

Kate, Bas ten | 2018

Deze annotatie heeft vooral een signaleringsfunctie. Waar meer geïnvesteerd wordt in windenergie zullen particulieren en bedrijven meer te maken krijgen bestemmingsplannen en/of omgevingsvergunningen die het mogelijk maken dat windparken en windturbines in de nabijheid van hun woningen en bedrijfsgebouwen worden opgericht. Bij de behandeling van verzoeken om vergoeding van planschade die daaruit voortkomt spelen bijzondere…

Lees meer

Annotatie bij Hoge Raad 5 januari 2018, ECLI:NL:HR:2018:7

Kate, Bas ten | 2018

Naar dit arrest is in spanning uitgekeken. Niet alleen vanwege de vele emoties die de voorgenomen ontpoldering van de Hedwigepolder heeft opgeroepen, maar ook vanwege het advies van A-G Van Oven om het vonnis waarbij de onteigening was uitgesproken te vernietigen. Zo ver komt het echter niet: de Hoge Raad verwerpt de tegen de onteigening…

Lees meer

Nog zorgvuldiger behandelen persoonsgegevens

Ketting, Rutger, Scholtens, Jasper | 2018

De invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming komt met rasse schreden dichterbij. Ook voor onderwijsinstellingen heeft dat consequenties. Persoonsgegevens van leerlingen en medewerkers moeten onder toeziend oog van een nieuw aan te stellen functionaris gegevensbescherming nog zorgvuldiger bewaard en beter beschermd worden. Medium Schoolmanagement Totaal, februari 2018, nr. 1 Volledig artikel    

Lees meer

Zekerheidsstelling bij onteigening

Kate, Bas ten | 2018

De rechtbank mag niet afzien van de bepaling dat voor de onteigende partij een som als zekerheid moet worden bepaald voor de voldoening van de verschuldigde schadeloosstelling. Artikel 54i lid 4 Onteigeningswet luidt: De rechtbank bepaalt voor de onteigende partij en bekende derde belanghebbenden een som als zekerheid voor de voldoening van de aan ieder van…

Lees meer

Stap in de goede richting

Graaff, Ilona de | 2017

Medium Schoolmanagement Totaal Het nieuwe kabinet heeft aangegeven dat het voor werkgevers financieel aantrekkelijker èn minder risicovol moet worden om arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd aan te gaan. Concreet ambieert het kabinet minder flexibele arbeidsovereenkomsten, maar ook een versoepeling van het ontslagrecht. Volledig artikel

Lees meer