Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Publicaties

Onduidelijkheid troef

Scholtens, Jasper | 2018

De invoering van de AVG heeft geleid tot veel aandacht van de media en vanuit de maatschappij. Dit was vermoedelijk te danken aan de draconische boetes die op overtreding van de verordening komen te staan. Daarnaast is privacy een groot goed, zeker in een steeds verder digitaliserende wereld. Medium Schoolmanagement Totaal, december 2018 Lees hier…

Lees meer

Annotatie bij Hoge Raad 22 juni 2018

Poelsema, Marloes | 2018

Medium JIN (Jurisprudentie in Nederland), 2018, afl. 10, nr. 183 ECLI:NL:HR:2018:972 en ECLI:NL:PHR:2018:308 Executoriale verkoop van aandelen door pandhouder met inachtneming van blokkeringsregeling. Volledig artikel

Lees meer

E-CMR: Pilot elektronische vrachtbrief in Benelux

Zwart, Stijn de | 2018

Logistieke ondernemingen hebben de afgelopen decennia een grote digitaliserings- en automatiseringsslag gemaakt. Routes worden automatisch ingepland en GPS-tracking en de digitale tachograaf waken over de veiligheid van de chauffeur en de vervoerde goederen. Op dit moment wordt geëxperimenteerd met smart contracts, waarmee leveringen automatisch betaald kunnen worden. Op één terrein is de digitalisering echter achtergebleven,…

Lees meer

Tuchtrechter biedt calamiteitenmelder (enige) bescherming

Kastelein, Willemien | 2018

Over elke calamiteit wordt een rapport opgemaakt. Uit jurisprudentie blijkt dat zo’n rapport mag worden gebruikt om een tuchtzaak aan te spannen, maar dat de rechter daar niet een uitspraak op mag baseren. Volgens tuchtrechtexperts is dat enige winst, maar niet genoeg. De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht een zorgaanbieder om een…

Lees meer

Annotatie bij rechtbank Den Haag 13 maart 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:3200 (Nadeelcompensatie bouwschade poldergemaal)

Kate, Bas ten | 2018

In opdracht van het Hoogheemraadschap van Rijnland wordt nabij een tweetal woningen een poldergemaal aangelegd. Daartoe worden tijdelijke en later permanente damwanden geplaatst en vinden heiwerkzaamheden plaats. Gedurende de bouwperiode treedt aanzienlijke schade aan de woningen op; de bewoners zijn zelfs genoodzaakt de woningen te verlaten om tijdelijk in een portocabin te gaan wonen. Zij…

Lees meer

Executieveilingenzaak geëxecuteerd door het CBb

Belhadj, Ekram | 2018

De zaak Executieveilingen is op het bouwfraudeonderzoek na het grootste kartelonderzoek dat de ACM heeft uitgevoerd in termen van aantal betrokken ondernemingen. Aan circa 80 ondernemingen zijn boetes opgelegd voor overtreding van artikel 6 Mededingingswet (Mw). In haar onderzoek heeft de ACM naast informatie die zij verkreeg uit onaangekondigde onderzoeken in woningen en op bedrijfslocaties,…

Lees meer

Blog op Skipr door Sebastiaan Garvelink | Het ongrijpbare Zorginstituut

2018

Als het Zorginstituut Nederland (ZiN) het standpunt inneemt dat een bepaalde vorm van zorg of behandeling niet voldoet aan de stand van wetenschap en praktijk, dan wordt die zorg niet (meer) vergoed uit het basispakket. Dat gaat automatisch: de verzekeringspolis hoeft er niet eens voor te worden aangepast. Dat kan behoorlijke impact hebben. Het ene…

Lees meer

Energie-audit en energiebesparende maatregelen

Kruisselbrink, Matthias | 2018

In deze bijdrage zullen twee recente wetswijzigingen worden besproken die gevolgen kunnen hebben voor ondernemingen in het kader van energie en energiebesparing: de energie-audit en de verplichting tot het nemen van energiebesparende maatregelen. Volledige tekst

Lees meer

Sdu Commentaar Aanbestedingsrecht

2018

Steeds vaker worden opdrachten openbaar aanbesteed, zeker in (Europese) overheidstrajecten. Dat betekent dat het werkterrein van het aanbestedingsrecht groeiende is. Met Sdu Commentaar Aanbestedingsrecht in de hand kent de wetgeving rond openbare aanbestedingen al snel geen geheimen meer voor u. Dorien Zweers is medeauteur van Sdu Commentaar Aanbestedingsrecht. In Sdu Commentaar Aanbestedingsrecht vindt u praktisch…

Lees meer

Kroniek jurisprudentie aanbestedingsrecht 2017

Berge, Ingrid van den, Jasarevic, Vanessa, Mutsaers, Matthijs | 2018

In de Kroniek jurisprudentie aanbestedingsrecht 2017 wordt de jurisprudentie besproken op het gebied van het aanbestedingsrecht van het Hof van Justitie Eu, het gerecht, de nationale civiele rechter en de bestuursrechter over de periode 1 januari tot en met 31 december 2017, voor zover bij auteurs bekend, alsmede de adviezen van de Commissie van aanbestedingsexperts, voor…

Lees meer

Annotatie bij Koninklijk Besluit, 28 maart 2018, nr. 2018000574

Kate, Bas ten | 2018

Het komt niet zo heel vaak voor dat de Kroon weigert om gronden ter onteigening aan te wijzen in verband met een beroep op zelfrealisatie door de eigenaren. In dit KB gebeurt dat wel en daarom verdient dit aandacht. Annotatie bij Koninklijk Besluit, 28 maart 2018, nr. 2018000574 (Kaag en Braassem) Medium TBR 2018/95

Lees meer

Blog op Skipr door Sebastiaan Garvelink | Sterven bij de buren

2018

Recent gaf ik aan een Duitse universiteit een presentatie over de Nederlandse euthanasiewetgeving. Ik legde uit dat in Nederland de persoon die euthanasie verleent niet strafbaar is indien hij of zij een arts is die voldoet aan wettelijke zorgvuldigheidseisen. Aan het slot van mijn presentatie stak een wat oudere mevrouw in het publiek haar hand…

Lees meer

Alcohol- en drugsbeleid in het onderwijs | Zero tolerance

2018

Onderwijsinstellingen zien steeds vaker de noodzaak voor het invoeren van een beleid ten aanzien van gebruik van alcohol en drugs. Denk daarbij niet alleen aan de lessen, maar ook schoolfeesten, excursies en zelfs vrijwillige activiteiten en reizen die worden georganiseerd door of vanuit de onderwijsinstelling. Hoe verhoudt het alcohol- en drugsbeleid in het onderwijs zich…

Lees meer

Nysingh Online Seminar 29 mei 2018 | Anticiperen op de WNRA | Van aanstelling naar arbeidsovereenkomst

Liebrand, Johanneke, Nieuwenhuis, Wilco | 2018

De Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) treedt op 1 januari 2020 in werking. Dat lijkt ver weg, maar voor een aantal veel voorkomende personele kwesties vraagt de komst van de WNRA nu al tactische keuzes van u. Zoals voor disfunctioneren, arbeidsongeschiktheid, disciplinaire sancties en reorganisaties. Hoe kunt u het beste anticiperen op de WNRA? Uitnodiging…

Lees meer

Functioneren Raad van Toezicht

Buit-Timmer, Marieke, Liebrand, Johanneke | 2018

Goed bestuur wordt door de wetgever (de Wet Goed onderwijs , goed bestuur) beschouwd als een voorwaarde voor goed onderwijs. Onderwijsinstellingen dienen de functies van bestuur en intern toezicht in functionele of organieke gescheiden te houden. Bij het vormgeven van die scheiding is veel keuzeruimte. In de praktijk komen verschillende modellen van bestuursstructuren voor. Johanneke…

Lees meer

Hanneke Frijlink en Wilco Nieuwenhuis bloggen op Skipr | Barbiegate: arbeidsrechtelijke consequenties?

Frijlink, Hanneke, Nieuwenhuis, Wilco | 2018

In januari 2018 belandde de realityster Samantha de Jong (oftewel Barbie), na een poging tot zelfmoord, in het Haga Ziekenhuis in Den Haag. Tijdens een routineonderzoek in het Haga Ziekenhuis bleek dat er opvallend vaak in één specifiek (elektronisch) patiëntendossier was gekeken. Dit bleek het dossier van Barbie te zijn. Vermoedelijk konden enkele belangstellende medewerkers…

Lees meer