Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Publicaties

Verklaring Omtrent Gedrag – Nieuw handhavingsbeleid

2011

Medium SchoolManagement Totaal Onlangs kondigde de Onderwijsinspectie het nieuwe handhavingsbeleid ten aanzien van Verklaringen Omtrent Gedrag aan. In 2012 zullen accountants scherp toezien op aanwezigheid van de verklaringen in de administratie van onderwijsinstellingen. Vanaf het najaar van 2012 worden bij het ontbreken van verklaringen sancties opgelegd, oplopend tot inhouding van 15% van de rijksbijdrage. Volledige…

Lees meer

Reglementswijzigingen Participatiefonds – Wat verandert in de praktijk?

2011

Medium SchoolManagement Totaal Het Participatiefonds heeft per 1 augustus 2011 zijn Reglement gewijzigd. De belangrijkste wijziging is het vervallen van de beëindigingsovereenkomst als ‘zelfstandige’ ontslaggrond. Een goed personeelsdossier is daarmee van nog groter belang. Een gemiste kans is dat het Participatiefonds nog steeds niet in alle gevallen melding toestaat bij beëindiging van tijdelijke dienstverbanden. Dit…

Lees meer

Schoolboeken onnodig duur

2011

Medium SchoolManagement Totaal De Schoolboekenscan 2011 van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) constateert dat de verplichting om schoolboeken Europees aan te besteden heeft geleid tot minder concurrentie. Feitelijk zijn nog maar twee grote distributeurs over die inschrijven op de aanbestedingsprocedures; met duurdere schoolboeken als gevolg. Is Europees aanbesteden wel een geschikt middel is om te komen…

Lees meer

CAO voor bestuurders in het voortgezet onderwijs. Meer verdienen is de norm?

Krijgsman, Jolanda | 2011

Medium SchoolManagement Totaal Onlangs hebben de Onderwijsbestuurdersvereniging en de Vereniging van Toezichthouders in het Onderwijs (VTOI ) de eerste cao afgesloten voor bestuurders in het voortgezet onderwijs. Hoe ziet deze cao eruit, wat is de positie van de bestuurder in het voortgezet onderwijs en welke samenhang bestaat met de cao-vo? Volledig artikel

Lees meer

Les(s) is more

Nieuwenhuis, Wilco | 2010

Medium Schoolmanagement Totaal, afl. 6, 2010, pp. 24-25 Recentelijk publiceerde het SBO haar rapport ‘Krimp als kans, Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs’. De belangrijkste conclusies komen nauwelijks nog als een verrassing: in de komende jaren zal het aantal leerlingen in het primair onderwijs en later ook in het voortgezet onderwijs in vrijwel het…

Lees meer