Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Publicaties

Subsidie of opdracht? Het moeizame onderscheid tussen de privaatrechtelijke subsidie en de privaatrechtelijke opdracht.

Ende, Tessa van den, Kate, Bas ten | 2006

Medium Gemeentestem, 2006, nr. 7261, p. 583-591 In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is het begrip “subsidie” gedefinieerd als de aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten. Met het zinsdeel anders dan als…

Lees meer

Voorgenomen concentratie ondernemingen, vergunning vereist (annotatie)

Dekker, Cees | 2006

Medium Gezondheidszorg Jurisprudentie, 2006/117, afl. 7, pp. 669-685 De vraag is of een bestuurlijke fusie van de Stichting Zorggroep Noord-Limburg, de Stichting Thuiszorg Midden-Limburg en de Stichting Land van Gelre en Gulick als voorgenomen concentratie kan worden aangemerkt in de zin van art. 34 Mededingingswet. Na onderzoek is de Nederlandse Mededingingsautoriteit tot de conclusie gekomen…

Lees meer

Onrechtmatig verkregen bewijs in mededingingszaken

Dekker, Cees | 2006

Medium Markt en Mededinging, 2006, afl. 8, p. 242-249 Deze zaak is interessant voor de lezers van Markt & Mededinging omdat de rechtbank een uitspraak doet over het gebruik in een bestuursrechtelijke procedure van in een strafrechtelijke procedure onrechtmatig verkregen bewijs. Het wettelijk kader waarbinnen de zaak zich afspeelt, is daarmee niet gelijk aan dat…

Lees meer

Aansprakelijkheid (paarden)dierenarts

2006

Medium De Hippische Ondernemer ‘Zo sterk als een paard’, blijkt een gezegde dat in de letterlijke zin van het woord de kracht van het dier goed inschat. Figuurlijk gezien is een paard relatief kwetsbaar. Bij fysieke problemen worden in de regel paardendierenartsen geraadpleegd. De juridische rubriek in deze editie vertelt het verhaal over een dierenarts…

Lees meer

Mondelinge afspraken over huisvesting

2006

Medium De Hippische Ondernemer In de paardenwereld willen mensen elkaar vaak helpen, maar als de afspraken niet goed worden vastgelegd, zoals in de kwestie die in dit artikel wordt besproken, kan de ‘behulpzaamheid’ tot jarenlange problemen leiden. Uiteindelijk moet de rechter een uitspraak doen. Volledige publicatie

Lees meer

Snelle aanschaf, grote teleurstelling

2006

Medium De Hippische Ondernemer Talentvolle, jonge springpaarden zijn zeldzaam. Als je er één vindt, moet met de aankoop niet te lang worden gewacht. Er zijn altijd kapers op de kust. Maar te snel handelen en beslissen zonder enige observatie van het paard kan zeer nadelig uitpakken. Als volgt een voobeeld uit de praktijk. Volledige publicatie

Lees meer

Over een ‘spring in het veld’… en uit de wei

2006

Medium De Hippische Ondernemer Eigenaren van paarden dienen er steeds rekening mee te houden dat er een kans is op schade door de ‘eigen energie’ van het paard; ook al staat dat paard bij een ander gestald. Als daarbij schade voor een derde ontstaat is – specifieke omstandigheden daargelaten – de eigenaar aansprakelijk. In een…

Lees meer

Celstraf bij kartel is lastig

Dekker, Cees | 2006

Medium Financieele Dagblad 22 juni 2006 Commentaar op het voorstel gevangenisstraf in te voeren voor directeuren van bedrijven die de Mededingingswet hebben overtreden.

Lees meer

Van een paard vallen: wie betaalt de schade?

2005

Medium De Hippische Ondernemer De Hoge Raad heeft in een (voor de paardenwereld) belangrijk arrest van oktober 2002 aangegeven wat de kostenverdeling zal zijn indien ziektekosten ontstaan nadat een amazone of ruiter van een (manage)paard is gevallen.

Lees meer