Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Retentierecht versus hypotheekrecht

2015

Medium

VGR

Het recht van hypotheek is een beperkt recht dat aan de houder daarvan het recht geeft om het verbonden goed in het openbaar te verkopen, indien de schuldenaar in verzuim is met hetgeen waarvoor de hypotheek tot waarborg strekt. Dit recht is daarmee een van de meest sterke rechten die een schuldeiser ten opzichte van zijn schuldenaar kan hebben. Maar onder omstandigheden moet het hypotheekrecht voorrang verlenen aan het retentierecht, zelfs indien dat retentierecht jonger is. In dit artikel wordt in het kort besproken wat een retentierecht inhoudt en wanneer de retentor voorrang heeft op de hypotheekhouder. Daarna worden enkele uitspraken behandeld waarin die rechten met elkaar botsten.

Volledige publicatie

Publicaties