Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Scholenfusie: Lastiger, maar nog steeds uitvoerbaar

2011

Medium

SchoolManagement Totaal

In januari nam de Eerste Kamer een wetsvoorstel aan dat in het onderwijs de fusietoets introduceert. De wet, op een nader te bepalen tijdstip in te voeren, schrijft in alle geledingen van het onderwijs voor dat een fusie niet tot stand kan worden gebracht zonder goedkeuring door de minister van OCW. Wordt een fusie daardoor veel moeilijker? Dat valt nog te bezien. Bewerkelijker wordt het wel.

Volledige publicatie

Publicaties