Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Sdu Commentaar Aanbestedingsrecht

2018

Steeds vaker worden opdrachten openbaar aanbesteed, zeker in (Europese) overheidstrajecten. Dat betekent dat het werkterrein van het aanbestedingsrecht groeiende is. Met Sdu Commentaar Aanbestedingsrecht in de hand kent de wetgeving rond openbare aanbestedingen al snel geen geheimen meer voor u. Dorien Zweers is medeauteur van Sdu Commentaar Aanbestedingsrecht.

In Sdu Commentaar Aanbestedingsrecht vindt u praktisch en diepgaand commentaar dat ingaat op alle relevante artikelen van:

• Aanbestedingswet 2012
• Aanbestedingsbesluit
Bovendien zijn de Gids Proportionaliteit (in kleur) en de nieuwe Europese Aanbestedingsrichtlijnen (2014/23/EG, 2014/24/EG en 2014/25/EG) als bijlage opgenomen.

Publicaties