Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Stap in de goede richting

2017

Medium

Schoolmanagement Totaal

Het nieuwe kabinet heeft aangegeven dat het voor werkgevers financieel aantrekkelijker èn minder risicovol moet worden om arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd aan te gaan.
Concreet ambieert het kabinet minder flexibele arbeidsovereenkomsten, maar ook een versoepeling van het ontslagrecht.

Volledig artikel

Publicaties