Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

‘Sweeres’ verklaard!

2009

Medium

Vastgoedrecht 2009-1

De Hoge Raad heeft op 21 november 20081 in het kader van onteigening meer duidelijkheid gegeven over de maatstaf op grond waarvan beoordeeld moet worden in hoeverre vergoeding moet plaatsvinden van waardevermindering van het overblijvende ten gevolge van het werk dat op het onteigende wordt aangelegd. In de rechtspraak en de literatuur is men altijd vrij strikt geweest ten aanzien van de vraag wat tot ‘het werk’ moet worden gerekend. Kort en goed gaat het daarbij alleen om dat gedeelte dat op het onteigende zelf wordt aangelegd.

Volledige publicatie

Publicaties