Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Twee-wegenleer en misbruik van bevoegdheid

2009

Medium

Vastgoedrecht 2009-4

De Hoge Raad heeft op 5 juni 20091 een arrest gewezen over de vraag of een gemeente als eigenaar van grond mag weigeren de grond als standplaats in gebruik te geven aan degene die over een standplaatsvergunning beschikt.

Volledige publicatie

Publicaties