Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Life is about moving on – hoe verzekeraars herstelgericht schaderegelen

2015

Niemand verdwaalt op een rechte weg. En omdat de gezondheidszorg heden ten dage veeleer is te vergelijken met een druk verkeerspunt – met vele in- en uitgaande stromen van patiënten, medische gegevens en navenante klinische structuren – maakt dat illusoir is te denken dat alles in de gezondheidszorg altijd alleen maar goed gaat. Helaas is dat niet het geval. Daardoor lopen patiënten onbedoeld gezondheidsschade op. Niet alleen lijden patiënten als gevolg daarvan in de meer immateriële hoek schade door (extra) pijn en verlies van fysieke en sociale mogelijkheden, ook is vaak sprake van vermogensschade. Te denken valt aan verlies aan verdienvermogen en kosten van (extra) huishoudelijke hulp.

Hoewel het vanzelfsprekend primair de patiënt is, die hiervan de belastende gevolgen ondervindt, blijkt uit onderzoek dat een medische fout ook voor de zorgverlener diep kan ingrijpen.

Medium

Congresbundel LSA symposion, 2015.

Volledig artikel

Publicaties