Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Verzekeringsproblematiek en onderlinge risico-aansprakelijkheid

2016

Op 8 oktober 2008 wees de Hoge Raad het zogenoemde Hangmat-arrest. De zaak betrof een jonge vrouw die in haar eigen tuin in een hangmat lag. De hangmat was bevestigd aan een gemetselde pilaar. De pilaar brak af en viel over de vrouw heen. Als gevolg van het ongeval kan de vrouw haar armen en benen nooit meer gebruiken. Zij is voor de rest van haar leven volledig afhankelijk van de hulp van derden. De woning waar het ongeval plaatsvond was gemeenschappelijk eigendom van de vrouw en haar partner. De Hoge Raad oordeelde (kort gezegd) dat de partner van de vrouw jegens haar aansprakelijk kon worden gehouden op grond van artikel 6:174 BW, welk artikel een risico-aansprakelijkheid in het leven roept voor schade die in causaal verband staat met opstallen die niet aan de daaraan te stellen eisen voldoen.

Medium

Magna Charta, juni 2016, issuu 017

Volledig artikel

Publicaties