Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Vooruitkijken loont

2012

Medium

SchoolManagement Totaal 2012-2

De gevolgen van bezuinigingen en leerlingenkrimp worden steeds zichtbaarder. Klassen worden groter, op passend onderwijs wordt fors bezuinigd en het Participatiefonds verstrekt ieder jaar meer uitkeringen. Scholen lopen dus grote kans vroeg of laat geconfronteerd te worden met formatietekorten. Maar hoe kan een schoolbestuur het best omgaan met dat vooruitzicht?

Volledige publicatie

Publicaties