Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Een voorwerp op de weg: is de wegbeheerder aansprakelijk?

2016

In de wet is bepaald dat de wegbeheerder (het verantwoordelijke overheidslichaam) moet zorgen dat de openbare weg in goede staat verkeert. Verkeert de openbare weg in een gebrekkige toestanden ontstaat daardoor schade, dan is de wegbeheerder daarvoor aansprakelijk. Maar wat wordt verstaan onder de openbare weg en hoever strekt dat begrip?

Medium

PIV-Bulletin 2016-5

Volledig artikel

 

Publicaties