Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Waarde, grondslag en tegenprestatie

2011

Medium

Vastgoedrecht 2011-3

Bij iedere overdracht van onroerende zaken of van rechten waaraan die zaken zijn onderworpen moet aandacht worden besteed aan de vraag of overdrachtsbelasting, dan wel omzetbelasting moet worden afgedragen, of dat beide belastingen verschuldigd zijn. Zodra die vragen zijn beantwoord volgt de vraag over welke grondslag die belasting(en) moeten worden berekend. Geregeld hebben partijen daar zelf (nog) niet over nagedacht en is het aan de notaris hen daarin te begeleiden. Daarbij is het van belang alle relevante omstandigheden van het geval boven water te krijgen.

Volledige publicatie

Publicaties