Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Wet- en regelgeving Verhuur eigen schoolgebouw

2017

Medium

Schoolmanagement Totaal

In krimpgebieden komen steeds meer delen van schoolgebouwen in met name het basisonderwijs leeg te staan door de dalende leerlingaantallen. Vaak wensen die schoolbesturen– ter dekking van de exploitatielasten – een gedeelte van het schoolgebouw te verhuren aan commerciële partijen. De gemeente kan de verhuur van ruimten in een schoolgebouw echter aan banden leggen, ondanks dat het gebouw geheel in eigendom toebehoort aan de school.

Volledig artikel

 

Publicaties