Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Wijziging Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928

2019

De Natuurschoonwet 1928 is naar aanleiding van een motie in de Tweede Kamer geëvalueerd. In het evaluatierapport wordt geconcludeerd dat de Natuurschoonwet 1928 van groot belang is voor de instandhouding van natuurschoon op landgoederen. Aanbevolen wordt dat voor een effectieve werking van de wet het ook nodig is om het Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928 op onderdelen aan te passen. Op 8 juli 2019 is het concept Besluit wijziging van het Rangschikkingsbesluit 1928 (Concept) ter consultatie voorgelegd.

Medium

LTB 2019/45

Volledig artikel

 

Publicaties