Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Wijziging WGBO: het inzagerecht van nabestaanden, onduidelijkheid blijft

2019

mr. W.R. Kastelein

De Eerste Kamer heeft zonder discussie een wijziging van de WGBO aanvaard waarin o.a. een wettelijke regeling van het inzagerecht in het medisch dossier van een overleden patiënt is vastgelegd. Deze regeling was er tot nu toe niet. Over deze wijzigingen is opmerkelijk weinig discussie geweest, terwijl er aan de nu geaccepteerde regeling haken en ogen zitten.

Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2019

Volledig artikel

Publicaties