Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Wolkjes aan de horizon; de curator en de cloud

2015

Medium

de Insolad bundel november 2015

De snelle ontwikkelingen op het gebied van de ICT spelen ook curatoren parten. Ik stip enkele van die ontwikkelingen aan, die convergeren onder de noemer “cloud”. Zij hebben alle tot gevolg dat essentiële gegevens voor de afwikkeling van het faillissement, de administratie, zich buiten het bedrijf van de failliet bevinden en in geval van faillissement vaak niet of maar zeer beperkt toegankelijk zijn of worden. Hetgeen ik opmerk over administratie in de cloud geldt overigens voor alle vormen van ICT-dienstverlening, waarbij de voor de administratie essentiële gegevens extern, dus buiten het bedrijf van de failliet, zijn ondergebracht.

Volledige publicatie

Publicaties