Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Zorgvuldige besluitvorming is essentieel

2016

Medium

Schoolmanagement Totaal | december 2016

Leerlingen dienen zich te houden aan de regels die gelden in de school en de school ziet toe op het naleven daarvan. Wat als deze regels toch worden overtreden?

De kwaliteit van het onderwijs en een veilige werk- en leeromgeving zijn voor elke onderwijsinstelling belangrijk. Een belangrijk aspect daarbij is dat leerlingen zich houden aan de regels die gelden in de school. Die regels zijn immers niet zonder reden opgesteld: zonder regels en handhaving kan een situatie van wanorde en onveiligheid ontstaan en kan de kwaliteit van het onderwijs worden geschaad.

Volledige publicatie

Publicaties