Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Whitepapers

De wettelijke regels in uw praktijk. Wij weten er meer van, maar soms wilt ú er ook graag meer van weten. Download hier praktische whitepapers waarmee u helder antwoord krijgt op concrete juridische vragen. Klik op één van de titels, vul het formulier in en download de whitepaper.


Bestuurdersaansprakelijkheid

mr. Huub van Haastert

Als bestuurder kent u de belangrijkste do’s en don’ts om persoonlijke aansprakelijkheid te voorkomen. Maar waar liggen de grenzen? Bestuurdersaansprakelijkheid is niet zo vastomlijnd. Bij het bepalen ervan is steeds sprake van open normen, die moeten worden ingevuld aan de hand van alle omstandigheden van het geval. Een oordelende rechter houdt altijd rekening met de specifieke omstandigheden.

Om u enig houvast te geven, leest u in deze whitepaper de belangrijkste risico’s op het gebied van interne aansprakelijkheid, externe aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad, aansprakelijkheid in geval van faillissement en fiscale aansprakelijkheid.

Download Whitepaper


Het open fonds voor gemene rekening

mr. Marjolein Vels

Het open fonds voor gemene rekening (hierna: Open Fonds) wordt steeds populairder. Het Open Fonds wordt gebruikt om inkomstenbelasting te besparen over laag renderend box 3 vermogen en om vermogen te anonimiseren. Het Open Fonds wordt veel gebruikt in de vermogens- en estate planning voor vermogende personen. In deze whitepaper wordt uitgelegd wat een Open Fonds is, wat het nut ervan is en aan welke (fiscale) voorwaarden het Open Fonds dient te voldoen.

Download Whitepaper


Juridische aspecten van distributie en webshops

mr. Cees Dekker – mr. Stijn de Zwart

In deze whitepaper bespreken wij de mogelijkheden van webshops. Voor zowel de leverancier als de retailer is deze whitepaper een handige tool waarmee kan worden beoordeeld of optimaal gebruik wordt gemaakt van de juridische mogelijkheden en mededingingsrechtelijke beperkingen van distributieovereenkomsten.

Download Whitepaper


Optreden tegen inbreuken op intellectuele eigendomsrechten

mr. Tjibbe Fokkens

Een inbreuk op een intellectuele eigendomsrecht kan ingrijpende gevolgen hebben. Het is daarom belangrijk om adequaat en snel te reageren indien een (mogelijke) inbreuk op deze rechten wordt gepleegd. In deze whitepaper worden de ins en outs van het handhaven van rechten op intellectuele eigendom (IE) besproken.

Download Whitepaper


Wel of niet in zee met een werknemer na de AOW?

mr. Femia van Wijk

Zowel de “Wet Werk en Zekerheid” als de ‘Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd’, hebben grote veranderingen gebracht in de rechtspositie van doorwerkende AOW-ers. Tot voor kort wilden werkgevers in het familiebedrijf AOW-ers wel laten doorwerken. Bijvoorbeeld vanwege hun vakinhoudelijke kennis en ervaring. Maar dat bracht dusdanige risico’s met zich dat men terughoudend was. Werkgevers wilden dat alleen als ze er zeker van waren dat ze met een AOW-er een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd konden aangaan.

Download Whitepaper


De Raad van Advies in het familiebedrijf

mr. Bram Mulder ten Kate

Binnen het familiebedrijf ontstaat steeds vaker de behoefte aan een orgaan dat de directie bijstaat. Deze behoefte kan ontstaan naar aanleiding van opvolging, omdat het bestuur een klankbord wenst, met het oog op risicobeheersing en professionalisering van de governance dan wel vanuit de wens de continuïteit te waarborgen. Dit kan op verschillende manieren vorm worden gegeven, waarbij de raad van commissarissen en de raad van advies de meest bekende zijn.

Download Whitepaper


Het gebruik van algemene voorwaarden en internet

mr. Jan van der Burg

Overeenkomsten worden in toenemende mate langs elektronische weg (via het internet) gesloten. Daarom is in de wet een specifieke regeling opgenomen over de informatieplicht voor de gebruiker van algemene voorwaarden (‘de gebruiker’). In deze whitepaper leest u wat de algemene regeling van de informatieplicht inhoudt en waarop u moet letten bij het gebruik van algemene voorwaarden bij overeenkomsten die langs elektronische weg worden gesloten.


 

Het familiestatuut, dat bent u zelf

mr. Angelique Hommes

Hét familiestatuut bestaat niet. Een familiestatuut wel. Want een familiestatuut maakt u zelf, bent u zelf. Deze whitepaper biedt u een stappenplan om een effectief familiestatuut te realiseren en te behouden.

Download Whitepaper


Continuïteit in het familiebedrijf

mr. Angelique Hommes

Eén van de belangrijkste kenmerken van familiebedrijven is het streven naar continuïteit. Deze whitepaper laat zien wat de juridische mogelijkheden zijn om op lange termijn de continuïteit van de onderneming, het vermogen en de familierelaties te borgen of te verbeteren.

Download Whitepaper


Aandachtspunten bij ICT-contracten

mr. Rutger Ketting

Al jaren schommelt het percentage mislukte ICTprojecten rond de 50%. Veel voorkomende oorzaken: onduidelijke specificaties van levering, verkeerde verwachtingen en slechte communicatie. Goed opgestelde contracten nemen deze oorzaken voor een belangrijk deel weg.

Download Whitepaper


Algemene voorwaarden

mr. Jan van der Burg

“Op al onze leveringen en aanbiedingen zijn onze algemene voorwaarden van kracht zoals gedeponeerd…”. Het blijkt echter vaak dat deze niet (meer) worden gelezen. Zowel door leverancier als afnemer. Maar algemene voorwaarden kunnen verstrekkende gevolgen hebben.

Download Whitepaper


Uw rechten en plichten bij een inval van de ACM

mr. Cees Dekker

Een inval van de ACM of de Europese Commissie. U moet er niet aan denken… maar eigenlijk kunt u dat beter wel doen, want het is belangrijk dat u op de hoogte bent van uw rechten en plichten.

Download Whitepaper