Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Aandachtspunten bij ICT-contracten

Al jaren schommelt het percentage mislukte ICTprojecten rond de 50%. Veelvoorkomende oorzaken: onduidelijke specificaties van levering, verkeerde verwachtingen en slechte communicatie. Goed opgestelde contracten nemen deze oorzaken voor een belangrijk deel weg.