Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Algemene voorwaarden

“Op al onze leveringen en aanbiedingen zijn onze algemene voorwaarden van kracht zoals gedeponeerd…”. Het blijkt echter vaak dat deze niet (meer) worden gelezen. Zowel door leverancier als afnemer. Maar algemene voorwaarden kunnen verstrekkende gevolgen hebben.