Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Continuïteit in het familiebedrijf

Eén van de belangrijkste kenmerken van familiebedrijven is het streven naar continuïteit. Deze whitepaper laat zien wat de juridische mogelijkheden zijn om op lange termijn de continuïteit van de onderneming, het vermogen en de familierelaties te borgen of te verbeteren.