Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Optreden tegen inbreuken op intellectuele eigendomsrechten

Een inbreuk op een intellectuele eigendomsrecht kan ingrijpende gevolgen hebben. Het is daarom belangrijk om adequaat en snel te reageren indien een (mogelijke) inbreuk op deze rechten wordt gepleegd. In deze whitepaper worden de ins en outs van het handhaven van rechten op intellectuele eigendom (IE) besproken.