Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

De Raad van Advies in het familiebedrijf

Binnen het familiebedrijf ontstaat steeds vaker de behoefte aan een orgaan dat de directie bijstaat. Deze behoefte kan ontstaan naar aanleiding van opvolging, omdat het bestuur een klankbord wenst, met het oog op risicobeheersing en professionalisering van de governance dan wel vanuit de wens de continuïteit te waarborgen. Dit kan op verschillende manieren vorm worden gegeven, waarbij de raad van commissarissen en de raad van advies in het familiebedrijf de meest bekende zijn.