Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Koop en verkoop vastgoed

De koop en verkoop van vastgoed bestaat vaak uit drie fasen: het aangaan van de koopovereenkomst, de ondertekening van de notariele leveringsakte en de inschrijving van die akte in de openbare registers van het kadaster. In de koopovereenkomst wordt het resultaat van de onderhandelingen (koopprijs, leveringsdatum etc) tussen verkoper en koper schriftelijk vastgelegd. Daarbij worden regelingen getroffen over de vraag welke garanties de verkopende partij geeft en welke risico’s koper op zich neemt, bijvoorbeeld over milieubepalingen. De door de notaris opgestelde leveringsakte is een uitvoering van de koopovereenkomst en na inschrijving van het afschrift van die akte in de openbare registers, is de overdracht een feit.