Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Luchtkwaliteit & Externe veiligheid

Onze specialisten hebben veel ervaring met vraagstukken over luchtkwaliteit en externe veiligheid.

Bij ruimtelijke besluiten die gevolgen kunnen hebben voor de luchtkwaliteit is onderzoek naar de effecten van dat besluit op de luchtkwaliteit in veel gevallen vereist. Dat geldt ook voor een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu. In wet- en regelgeving is neergelegd op welke wijze dat onderzoek moet worden gedaan en aan welke grenswaarden moet worden voldaan.

Bij externe veiligheid wordt een onderscheid gemaakt in:

  1. externe veiligheid voor inrichtingen;
  2. externe veiligheid voor transport van gevaarlijke stoffen;