Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Medezeggenschap binnen familiebedrijven

Medezeggenschap binnen familiebedrijven. Meestal rust de zeggenschap veelal bij de directeur/groot aandeelhouder of, als er meer familieleden zijn, bij een beperkt aantal familieleden. De zeggenschap wordt vervuld door de functie die men heeft. Dat kan zijn als: aandeelhouder, directeur, bestuurder van de Stichting Administratiekantoor, houder van prioriteitsaandelen of anderszins.

medezeggenschap

  • Overlijden
  • Echtscheiding
  • Wilsonbekwaamheid
  • Faillissement
  • Surseance van betaling
  • Schuldsanering

Dergelijke situaties gaan nagenoeg altijd gepaard met emotionele aspecten en ontwikkelingen.

Om de continuïteit van de onderneming enerzijds maar ook het familievermogen in haar totaliteit te waarborgen dient er steeds voor gezorgd te worden dat er een vangnet is voor calamiteitensituaties. Het team Familiebedrijven staat u graag terzijde bij het creëren van een dergelijk vangnet. Specialist familiebedrijven Marieke Buit-Timmer staat u graag te woord! T: +31 (0)88 752 00 36 | M: +31(0)6 30 38 93 73 | E: marieke.buit-timmer@nysingh.nl