Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Het adviesrecht van een OR of een MR is gebaseerd op open normen. Hierdoor is het voor een onderwijsinstelling, maar ook voor medezeggenschap niet altijd even duidelijk of een voorgenomen besluit adviesplichtig is.

Deze open normen zijn voor een groot deel ingekleurd door de rechtspraak. Kennis hiervan is dan ook noodzakelijk om de vraag of er sprake is van adviesplicht te kunnen beantwoorden. Maar ook de meer ingekaderde regels die gelden voor het instemmingsrecht leiden nog regelmatig tot vragen over de instemmingsplichtigheid van een voorgenomen besluit.

Daarnaast is het op juiste wijze vormgeven van het advies- of instemmingstraject van groot belang voor het succesvol laten verlopen van dit traject. Nysingh kan u voorzien van adequaat advies, u begeleiden bij het traject of meer helderheid verschaffen door middel van een (maatwerk) training medezeggenschapsrecht.

Meer informatie

Neem voor meer informatie of bij vragen over medezeggenschap contact op met de specialisten van de Marktgroep Onderwijs.