Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Europees rechtNaast specifieke kennis en ervaring op het gebied van het mededingingsrecht, aanbestedingsrecht en staatssteunrecht, heeft Nysingh ook een ruime ervaring op het gebied van het Europees recht op andere terreinen, zoals import en exportregels (bijvoorbeeld op het gebied van food en farmaceutische producten), vrij verkeer van diensten en personen, het recht van vestiging, structuurfondsen (ESF en EFRO), product- en verpakkingseisen, milieu (afval, milieusteun).

Bij Nysingh zijn acht advocaten gespecialiseerd in Europees, mededingings- en aanbestedingsrecht werkzaam. Zij adviseren ondernemingen, overheden, zorginstellingen en branche-organisaties en procederen over EU-regelgeving voor de nationale rechter en het Hof van Justitie van de EU.