Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

mr. R.C.K. van Andel (Carola)

Advocaat
andel_van2014
LocatieArnhem
BranchesOverheid
RechtsgebiedenContractenrecht, Grondbeleid en gebiedsontwikkeling, Onteigeningsrecht, Organisatie van het openbaar bestuur, Overheid & Privacy
Telefoon+31 26 357 57 34
Mobiel+31 6 13 00 45 93

Carola van Andel opereert binnen de marktgroep Overheid op het snijvlak van het bestuurs- en privaatrecht. Hier is zij voornamelijk werkzaam voor (semi-)overheden, veelal in projecten waarbij diverse samenwerkende overheden betrokken zijn. Daarnaast heeft zij speciale aandacht voor privacy issues die spelen rondom gegevensverwerking bij de overheid. Haar stijl kenmerkt zich door het bieden van concrete en solide oplossingen in ogenschijnlijk complexe situaties.

Met een gedegen kennis van het (ruimtelijk) bestuursrecht heeft zij zich, naast de algemene (civiele) overheidspraktijk, toegelegd op grondbeleid en gebiedsontwikkeling, waaronder het onteigeningsrecht. In die onteigeningspraktijk adviseert zij omtrent verwervings- en onderhandelingsstrategieën en de wijze waarop de onteigeningsschadeloosstelling dient te worden berekend. Als een minnelijke oplossing binnen bereik is, adviseert zij over de tussen partijen te sluiten overeenkomsten. Als onteigening onontkoombaar is, treedt zij op als advocaat in onteigeningsprocedures. Carola schrijft regelmatig artikelen op het onteigeningsblog van Nysingh.


Specialisaties:

  • Privacyrecht

Onteigeningsblog

Onze mensen