Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

mr. drs. P-A.T.A.M. van Egmond (Pim-André)

Advocaat
egmond_van
LocatieArnhem
BranchesHandel & Industrie, Innovatie, Design & Fashion, Zorg
RechtsgebiedenAVG – Algemene verordening gegevensbescherming, ICT-recht, Intellectuele Eigendom, Overheid & Privacy, Privacyrecht

  Pim-André van Egmond is gespecialiseerd in het intellectueel eigendomsrecht (“IE-recht”), waaronder het auteursrecht, modellenrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht, domeinnaamrecht en slaafse nabootsing, maar ook oneerlijke handelspraktijken, media-/reclamerecht en onrechtmatige publicaties. Daarnaast is hij deskundig op het gebied van privacy en gegevensbescherming.

  Pim-André staat zijn cliënten bij door voor hen (internationale) overeenkomsten op te stellen (zoals licentieovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten, geheimhoudingsovereenkomsten, overdracht en verpanding van IE-rechten, maar ook bewerkersovereenkomsten, privacy statements etc.), door te adviseren over de (on)mogelijkheden van gegevensverwerkingen en de bescherming door IE-rechten en door op te treden tegen inbreuken op IE-rechten dan wel het voeren van verweer tegen beweerdelijke inbreuken.

  Zijn cliënten bestaan uit nationale en internationale ondernemingen en daarnaast uit overheden. Door zijn deskundigheid, betrokkenheid en doelgerichte aanpak, is hij in staat zijn cliënten op een effectieve wijze bij te staan en mooie resultaten te behalen.

  Pim-André maakt ook onderdeel uit van het ICT-recht team, het team Overheid & Privacy en de marktgroep Handel & Industrie.


  Advocaat sinds:

  2011

  Opleiding:

  Radboud Universiteit Nijmegen

  Vreemde taal:

  Engels

  Onze mensen