Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

prof. mr. J.H. Hubben (Joep) | Of Counsel

of counsel
hubben
BranchesZorg
RechtsgebiedenGezondheidsrecht
Telefoon+31 26 357 57 18
Mobiel+31 6 53 75 25 73

Prof. mr. J.H. (Joep) Hubben, juridisch adviseur, is lid van de sectie gezondheidszorg en was tot voor kort verbonden aan Nysingh als advocaat-compagnon.

Hij legt zich toe op juridische vraagstukken in de (geestelijke) gezondheidszorg (o.a. fusies, samenwerking, financiering, geschillen binnen maatschappen, disfunctioneren van beroepsbeoefenaren, arbeidsongeschiktheid van medisch beroepsbeoefenaren, advies over topstructuur ziekenhuizen, w.o begeleiding zelfevaluatie door raden van toezicht). Verder treedt hij op als mediator.

Joep is als hoogleraar gezondheidsrecht verbonden aan de faculteit rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Groningen. Hij is plaatsvervangend raadsheer bij het Hof Den Bosch, arbiter bij het NAI, voorzitter college van arbiters AO Artsen Verzekeringen/Movir, voorzitter van het Centraal Tuchtcollege NIP en o.a. voorzitter Raad van Toezicht van enkele gezondheidszorginstellingen, is redactielid van de uitgave Gezondheidszorg Jurisprudentie en heeft vele artikelen en boeken over het gezondheidsrecht gepubliceerd. Joep is tevens lid van meerdere adviescommissies op het terrein van de gezondheidszorg; in het verleden o. a. lid van de commissie Dunning (Keuzen in de zorg).


Nevenfuncties:

  • Hoogleraar gezondheidsrecht verbonden aan de faculteit rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Groningen
  • Voorzitter college van arbiters AO Artsen Verzekeringen/Movir
  • Plaatsvervangend raadsheer bij het Hof Den Bosch
  • Arbiter bij het NAI
  • Voorzitter Raad van Toezicht van enkele gezondheidszorginstellingen
  • Voorzitter van het Centraal Tuchtcollege NIP
  • Redactielid van de uitgave Gezondheidszorg Jurisprudentie

Onze mensen