Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Milieu effect rapportage (MER)

Indien u een project wil uitvoeren dat van negatieve invloed is op het milieu, bent u verplicht om een Milieueffectrapportage (m.e.r.) op te stellen. De m.e.r brengt de milieugevolgen van een besluit in beeld voordat door de overheid een besluit wordt genomen. Deze verplichting kan onder andere gelden bij omgevingsvergunningen en bestemmingsplannen. Of en welke type m.e.r van toepassing is, is afhankelijk van de activiteit die wordt verricht. De specialisten van Nysingh kunnen u helpen bij projecten waarin de m.e.r een rol speelt.