Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Milieu effect rapportage (MER)

Indien u een project wil uitvoeren dat van negatieve invloed is op het milieu, bent u verplicht om een Milieu Effect Rapportage (MER) op te stellen. De MER brengt de milieugevolgen van een besluit in beeld voordat door de overheid een besluit wordt genomen. Deze verplichting kan onder andere gelden bij omgevingsvergunningen en bestemmingsplannen. Of en welke type MER van toepassing is, is afhankelijk van de activiteit die wordt verricht.

Meer informatie

Vera Textor, advocaat en specialist op het gebied van omgevingsrecht geeft u graag antwoord op al uw vragen. T: +31 (0)88 752 02 24 E: vera.textor@nysingh.nl