Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Nysingh legal partner Oxfam Novib

Nysingh en Oxfam Novib zijn een legal partnership aangegaan. Met name ‘Delivery of Justice’, een project dat mensen in ontwikkelingslanden helpt voor hun rechten op te komen, mag rekenen op de steun van Nysingh.
Bovendien gaat Nysingh een aantal advocaten en notarissen kosteloos inzetten ter juridische ondersteuning van Oxfam Novib in Nederland. Een legal scan zal uitwijzen aan welke specifieke rechtsbijstand behoefte bestaat.

Meer Oxfam Novib


Gebeurtenissen Haïti

In februari 2018 is Oxfam Novib negatief in het nieuws geweest. Wij zijn in gesprek gegaan met Oxfam Novib Nederland over deze gebeurtenissen. Lees hier een artikel waarin Oxfam Novib zich distantieert van deze gebeurtenissen.

Onderstaand een mailreactie van Oxfam Novib naar Nysingh:

“Het is afschuwelijk dat mensen die voor Oxfam Engeland werkten na de aardbeving in Haïti in 2010/11, zich hebben misdragen. Het ging om Britse Oxfam collega’s die prostituees in hun huizen hebben ontvangen. Wij zijn destijds door onze Britse collega’s, die daar de hulpoperatie leidden, in hoofdlijnen geïnformeerd. Er waren geen collega’s van Oxfam Novib bij deze misstanden betrokken.

De leiding van Engelse Oxfam heeft het wangedrag destijds onderzocht en maatregelen genomen tegen de betrokkenen. Uit het onderzoek is niet gebleken dat er minderjarigen bij betrokken zijn geweest. Er is ook melding gedaan bij de toezichthouder in Engeland. In een persbericht heeft Oxfam destijds gemeld dat er maatregelen waren genomen tegen 6 medewerkers vanwege wangedrag en het breken van de Code of Conduct. Er werd in het persbericht niet gesproken over seksueel wangedrag.

Seksueel contact met prostituees past absoluut niet bij Oxfam’s waarden. Oxfam probeert op allerlei manieren dit soort wangedrag uit te bannen. Dat doen we zowel door onze waarden steeds weer te benadrukken, onder andere door een Code of Conduct, die elke medewerker moet tekenen en het bespreekbaar maken van dit soort misstanden. We hebben vertrouwenspersonen ingesteld en een klokkenluidersregeling, zodat collega’s op een veilige manier problemen kunnen melden. Elke melding wordt grondig onderzocht.

Dit had nooit mogen gebeuren, dit gedrag past totaal niet bij een humanitaire organisatie die juist wereldwijd opkomt voor de rechten van vrouwen.”


Wilma van Ingen over het partnerschap

‘De samenwerking met een ontwikkelings-organisatie als Oxfam Novib is een prachtige aanvulling op onze bestaande activiteiten op het gebied van MVO. Naast financiële steun kunnen we iets betekenen door het inzetten van de expertise van onze specialisten. En dat is ook voor onze advocaten en notarissen een mooie kans om een verschil te kunnen maken.’


Farah Karimi over het partnerschap

‘Dit is een partnerschap met een sterke inhoudelijke basis, gebaseerd op expertise van beide partijen. De ondersteuning van Nysingh is relevant voor Oxfam Novib hier in Nederland, en voor ons werk in het buitenland. Een prachtige match.’


Delivery of justice

Delivery of justice is een samenwerking tussen Oxfam Novib, Tilburg University en diverse lokale organisaties voor rechtshulp in Cambodja, Egypte, Mali en Rwanda. Samen ondersteunen ze de lokale bevolking bij het verkrijgen van recht. Dat gebeurt met name door hulp te bieden bij het maken van aanspraak op rechten, zoals het incasseren of tot naleving komen van een uitspraak. Omdat dit initiatief Nysingh in het bijzonder aansprak is besloten juist dit financieel te ondersteunen.