Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Natuurbescherming/flora en fauna

Natuurbescherming neemt een belangrijke positie in bij het kunnen realiseren van een project. Onderscheid in het natuurbeschermingsrecht kan worden gemaakt tussen gebiedsbescherming en soortenbescherming.

Onze specialisten weten exact hoe de toestemmingverlening werkt op grond van de Wet Natuurbescherming voor projecten waar onder meer stikstofdepositie een rol speelt. Zij zijn goed op de hoogte van de werking van de programmatische aanpak stikstof.

Zij hebben verder ruime ervaring met het adviseren en procederen over de vraag of een ontheffing op grond van het natuurbeschermingsrecht nodig is.

Meer informatie

Neem voor vrijblijvend advies contact op met Vera Textor, E: vera.textor@nysingh.nl.