Op 15 november start de stemperiode voor de Magna Charta Publieksprijs.

Op 15 november start de stemperiode voor de Magna Charta Publieksprijs, onderdeel van de Academie voor de Rechtspraktijk. Er kan gestemd worden op auteurs van blogs en artikelen gecategoriseerd binnen diverse rechtsgebieden.

 

Maar liefst 12 advocaten van Nysingh advocaten en notarissen zijn genomineerd. De genomineerden zijn:

 

De Nysingh genomineerden in de categorie blogs zijn:

Categorie Arbeidsrecht:
Ruben van Amerongen | Het arbeidsrecht verandert weer!
Gemma Wisselink | Ontslag op staande voet vanwege eten van product
Niels Blokland | Opleiding en instructie voorkomt aansprakelijkheid werkgever

 

Categorie Strafrecht:
Simone de Brouwer | Vanaf 2019 gewijzigde regels voor meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

 

Categorie Boek 5, Boek 6 & Aansprakelijkheidsrecht:
Saskia Odijk | Directe actie en meldingsplicht

 

Categorie Bestuursrecht:
Vera Textor | Oneerlijke subsidieverlening leidt tot conflict
Sharon Aaldering | Belang uitvoering archeologische werkzaamheden weegt zwaarder dan eigendomsrecht

 

Categorie Privacyrecht:
Carola van Andel & Maarten van Nijendaal | Misbruik Wbp en incasseren dwangsommen: het hoger beroep

 

Categorie Huurrecht:
Edith Dutmer | Kettingbeding en kwalitatieve verplichtingen, wie is daar (niet) aan gebonden?

De Nysingh genomineerden in de categorie artikelen zijn:

Categorie Boek 5, Boek 6 & Aansprakelijkheidsrecht:
Annechien Beijering-Beck | Annotatie: Geschilleninstantie Huisartsenzorg Kamer Zuid

 

Categorie Privacyrecht:
Willemien Kastelein | Beroepsgeheim en verschoningsrecht, reikwijdtediscussies