Afgelopen zaterdag vond, onder leiding van voorzitter Jaap Sijmons, (digitaal) het jaarlijkse congres van de wetenschappelijke Vereniging van Gezondheidsrecht (VGR) plaats.

Tijdens dit congres staat de VGR kort stil bij verdiensten van haar leden, waarbij het uitreiken van de Roscam Abbing-Penning een van de onderdelen is. Deze penning is vernoemd naar een van de grondleggers van het Nederlandse gezondheidsrecht prof. em. mr. Henriette Roscam Abbing.

 

Dit jaar ontving Joep Hubben (of counsel) de Roscam Abbing-Penning, voor een levenslange inzet voor het gezondheidsrecht. Joep Hubben was dertig jaar hoogleraar in het gezondheidsrecht, inspecteur, raadsadviseur wetgeving, rechter en raadsheer en vervolgens, twintig jaar prominent advocaat in het gezondheidsrecht. Daarnaast was hij voorzitter van talloze commissies vanuit de overheid, geschillen en beroepscommissies en lid (vaak als voorzitter) van vele besturen en toezichtsorganen in de zorg.

 

Een welverdiende ‘penning’ waar Nysingh trots op is en Joep van harte mee feliciteert.