Annechien Beijering-Beck, Jessica de Roos en Eveline Schmitt-Hoogeterp treden toe als partner bij Nysingh.

Met het toetreden van Annechien Beijering-Beck, Jessica de Roos en Eveline Schmitt-Hoogeterp tot de partnergroep, wordt het aantal partners bij Nysingh vanaf 1 januari 2023 verder uitgebreid.

 

Annechien Beijering-Beck (39) is sinds 2018 in dienst bij Nysingh en volledig thuis in het gezondheidsrecht. Haar bijzondere belangstelling gaat daarbij uit naar toezicht en handhaving en vraagstukken over kwaliteit, zorginkoop en regulering. Zij werkt met name voor zorginstellingen, zoals ziekenhuizen en instellingen die zich richten op de gehandicaptenzorg, ouderenzorg, GGZ, jeugdzorg, en voor gemeenten. Annechien is sinds 2006 advocaat, analytisch scherp, komt snel tot de kern van de zaak en stelt haar cliënt daarbij centraal. Tevens doceert en publiceert zij over specifieke onderwerpen binnen het gezondheidsrecht.

 

Jessica de Roos (38) werkt sinds 2012 bij Nysingh en is specialist op het gebied van grondverwerving, pacht en het landelijk gebied. Ze staat o.a. overheden, landgoederen en (ver)pachters bij in kwesties die samenhangen met grondgebruik. Zij heeft diverse overheden begeleid bij het opstellen en uitvoeren van grondverwervingsbeleid en grote aantallen onteigeningsprocedures gevoerd. Jessica is lid van verschillende specialisatieverenigingen en zit in het bestuur van de Vereniging voor Onteigeningsrecht. Ze publiceert en doceert regelmatig over actualiteiten op het gebied van grondzaken.

 

Eveline Schmitt-Hoogeterp (33) is sinds 2013 advocaat en werkt sinds 2018 bij Nysingh. Doordat Eveline zich vanaf het begin van haar carrière volledig op de zorgsector heeft toegelegd, kent zij de weg binnen het gezondheidsrecht als geen ander. Zij adviseert en procedeert voor zorginstellingen o.a. over de marktregulering in de zorg, het tuchtrecht, zorgverzekeringsrecht, governance en begeleidt geregeld fusies en overnames van grote zorginstellingen. Tevens is Eveline auteur van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018 voor Tekst & Commentaar Gezondheidsrecht en geeft zij geregeld gastcolleges op de Erasmus Universiteit.

 

Allard Bekius, lid van de Raad van Bestuur bij Nysingh: “Het is mooi om te zien dat de ambitie om partner te worden leeft en met beide handen wordt aangepakt om een volgende stap te zetten. Ik vind het een voorrecht om hun dit aanbod vanuit Nysingh te kunnen doen en zie de toetreding van deze drie collega’s tot de partnergroep dan ook als een absolute meerwaarde voor Nysingh.’’