In een door Nysingh georganiseerde ontbijtmeeting voor directies van onderwijsinstellingen, werd ingegaan op het onderwerp Scholen en AVG. Wat verandert er na 25 mei 2018. Zijn die veranderingen echt zo ingrijpend, of valt dit in de praktijk wel mee.

Verantwoordelijkheden

Na de inwerkingtreding van de AVG, hebben scholen meer verantwoordelijkheden gekregen om de persoonsgegevens van leerlingen en medewerkers goed te beschermen. Zo moet aangetoond worden dat de juiste technische en organisatorische maatregelen genomen zijn om aan de nieuwe regels van de AVG te voldoen. En dat er bewustwording binnen de gehele organisatie is omtrent deze nieuwe regelgeving.

Dagelijkse praktijk

Maar wat betekent dit concreet voor de dagelijkse praktijk? Mag bijvoorbeeld nog beeldmateriaal van leerlingen gepubliceerd worden op de website van de school, of via sociale media kanalen? En op welke manier moet hiervoor toestemming gevraagd worden? Moeten de ouders hiervoor toestemming geven of de leerling zelf. En weten alle medewerkers wat wel mag en wat niet meer mag.

 

Naast de lezing werd er onder leiding van Johanneke  Bos (arbeidsrecht advocaat) gediscussieerd over pittige stellingen. Daarnaast kwamen tal van vragen uit de dagelijkse praktijk aan de orde.

E-book Scholen en AVG

De lezing en de resultaten van deze discussie zijn samengebracht in een leerzaam E-book: Scholen en de AVG dat u via deze link kunt downloaden.