Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Nysingh Academy. Wij zijn er voor u.

Nysingh is een door de Nederlandse Orde van Advocaten en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie erkend opleidingsinstituut.

Kennisoverdracht is een van de pijlers van onze dienstverlening. Onze specialisten verzorgen online seminars, bijeenkomsten, (incompany) cursussen en cursussen met een open inschrijving. Deelnemers aan onze bijeenkomsten en cursussen ontvangen desgewenst opleidingspunten.

Neem voor een offerte contact op via academy@nysingh.nl of bel 088 752 02 04. Géri Delfgou neemt dan graag alle mogelijkheden met u door.


Op alle door Nysingh advocaten – notarissen N.V. handelend in het kader van de “Nysingh Academy” gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten ter zake van opleidingen en cursussen, zijn uitsluitend de “Algemene Voorwaarden Nysingh Academy” van toepassing.

Online seminars en bijeenkomsten

Geen online seminars en bijeenkomsten gevonden.

Trainingen op maat