Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Cursus Actualiteiten Grondverwerving

8 oktober | maximum aantal deelnemers bereikt. Overig beschikbare data: 1 oktober en 10 oktober


Tijdens deze cursus praten onze grondverwervingsspecialisten u in één middag bij over relevante ontwikkelingen op het gebied van onteigening, gedoogplichten en de Wet voorkeursrecht gemeenten. Zij zullen onder meer stilstaan bij de Aanvullingswet grondeigendom, de nieuwe Omgevingswet, schadeloosstelling bij onteigening en gedoogplichten.

Aan het bijwonen van deze cursus zijn geen kosten verbonden.

U bent vanaf 13:00 uur van harte welkom en om 13:30 uur starten we met het inhoudelijke programma. Rond 16:30 uur sluiten we de middag af met een borrel.

Heeft u specifieke vragen, onderwerpen of knelpunten die u graag behandeld wilt zien in de cursus? Meld deze dan in het aanmeldformulier of mail ze naar Jessica de Roos (jessica.deroos@nysingh.nl). Wij proberen daaraan tijdens de cursus (extra) aandacht te besteden.

Opleidingspunten

Wij melden deze cursus aan bij de NVR, zodat u opleidingspunten kunt krijgen voor uw deelname aan de cursus.


Vragen

Voor vragen over dit evenement en/of uw deelname kunt u contact opnemen met Marianne van Delft:
M: marianne.vandelft@nysingh.nl | T: 088 752 02 37

Terug naar Nysingh Academy