Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Cursus Omgevingsplan

Maximum aantal deelnemers voor Zwolle op 24 september bereikt


Het maximum aantal deelnemers voor de cursus Omgevingsplan en de ronde tafelbijeenkomst PAS op dinsdag 24 september in Zwolle is bereikt. 

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2021 wordt een nieuw instrument geïntroduceerd waarin regels worden gesteld over de fysieke leefomgeving: het Omgevingsplan. Het Omgevingsplan gaat het huidige bestemmingsplan vervangen.

Graag nodigen wij u uit voor de cursus Omgevingsplan op donderdag 19 september a.s. op ons kantoor in Arnhem en op dinsdag 24 september a.s. in Nieuwe Buitensociëteit Meeting Center, Stationsplein 1  in Zwolle. Deze cursus wordt verzorgd door Matthias Kruisselbrink en Mark Tunnissen, advocaten en specialisten omgevingsrecht bij Nysingh en Joske Poelstra en Jan Kleefstra van Rho adviseurs voor leefruimte.

Onderwerpen

Tijdens deze cursus wordt stilgestaan bij het kader en de inhoud van het Omgevingsplan. Daarnaast is er aandacht voor het overgangsrecht en worden aan de hand van een concrete casus, gebaseerd op de Crisis- en herstelwet, de mogelijkheden van het Omgevingsplan verkend. En er is er veel ruimte voor het beantwoorden van vragen.

Programma

12:45 – 13:15   Ontvangst
13:15 – 14:30   Inhoudelijk deel
14:30 – 14:45   Pauze
14:45 – 16:00   Vervolg inhoudelijk deel
16:00 – 17:00   Borrel met hapje

Ronde tafelbijeenkomst PAS

Ook organiseren wij op dezelfde data en locaties van 10.00 – 12.00 uur (ontvangst vanaf 9.30 uur) een Ronde tafelbijeenkomst over het PAS (Programma Aanpak Stikstof). Tijdens deze bijeenkomst schetst Vera Textor het juridisch kader en zal aan de hand daarvan worden gediscussieerd over de gevolgen van de PAS-uitspraken voor de gemeentelijke praktijk.

U kunt zich hiervoor ook direct aanmelden via het inschrijfformulier.

U bent van harte welkom om ’s morgens de Ronde tafelbijeenkomst PAS bij te wonen en ’s middags de cursus Omgevingsplan. Wij bieden u dan een lunch aan.

Voor wie

Deze cursus is bestemd voor juristen en medewerkers Ruimtelijke Ordening van gemeenten.

Punten

Aan deze cursus zijn 2 PO-punten (NOvA) toegewezen.

Kosten

Aan deelname aan zowel de cursus Omgevingswet als aan de Ronde tafelbijeenkomst PAS zijn geen kosten verbonden

Aanmelden

Wilt u bij deze cursus aanwezig zijn? Meld u zich hier aan. Er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Terug naar Nysingh Academy