Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Cursus Omgevingsplan

Tijd:
14:00 uur - 16:30 uur
Plaats:
Arnhem
Locatie:
Velperweg 10
Tijd:
14:00 uur - 16:30 uur
Plaats:
Zwolle
Locatie:
Burgemeester Roelenweg 11

Op 1 januari 2021 treedt – zoals het er nu naar uitziet – de Omgevingswet in werking. Op grond van deze wet dient de gemeenteraad voor het gehele grondgebied van de gemeente één omgevingsplan vast te stellen waarin regels over de fysieke leefomgeving worden opgenomen.

Wij organiseren op donderdag 19 september op ons kantoor in Arnhem en op dinsdag 24 september a.s. op ons kantoor in Zwolle van 14.00 – 16.30 uur een cursus over het Omgevingsplan.

Onderwerpen

Tijdens deze cursus gaan we in op de toekomstige wet- en regelgeving omtrent het Omgevingsplan. Ook bespreken we een voorbeeld uit de praktijk van een van onze overheidsrelaties. U hoort dan de ervaringen die al zijn opgedaan met het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte (de voorloper van het Omgevingsplan).

Voor wie

Deze cursus is bestemd voor juristen en medewerkers van gemeenten, provincies en waterschappen.

Aanmelden

Wilt u bij deze cursus aanwezig zijn? Meld u zich hier aan.

Terug naar Nysingh Academy