Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Cursus | Hoe krijgt u toestemming voor projecten met stikstofproblematiek


Veel plannen en projecten die leiden tot een toename van stikstofdepositie liggen stil. In de uitspraak van de Raad van State (ABRvS) van 29 mei jl. is een streep gezet door het PAS. Daarna heeft het adviescollege Remkes een eerste advies uitgebracht met de titel ‘Niet alles kan’.

In de praktijk leeft vooral de vraag ‘Wat kan dan wel’? Het antwoord op deze vraag staat centraal tijdens de cursus ‘Hoe krijgt u toestemming voor projecten met stikstofproblematiek’. U wordt geïnformeerd over de (juridische) mogelijkheden die er zijn om plannen en projecten wel door te laten gaan en over de wijze warop een verbetering van de natuurkwaliteit kan worden bereikt.

Na deze cursus bent u op de hoogte van:

 • De instrumenten die ingezet kunnen worden om vergunningverlening mogelijk te maken en onder welke voorwaarden deze instrumenten kunnen worden ingezet, waaronder:
  • ecologische beoordeling;
  • intern salderen;
  • extern salderen;
  • ADC-toets;
  • het introduceren van een nieuwe drempelwaarde.
 • De aanpak stikstofproblematiek van het kabinet, waaronder:
  • de gebiedsgerichte aanpak;
  • het stikstofreductieplan.

Programma

13:30 – 13:45 Ontvangst
13:45 – 15:00 Inhoudelijk deel
15:00 – 15:15 Pauze
15:15 – 16:30 Vervolg inhoudelijk deel
16:30 – 17:00 Borrel met hapje

Kosten

De kosten voor deelname aan deze cursus bedragen € 225,- (excl. BTW) per persoon. Na uw aanmelding ontvangt u een factuur op het door u opgegeven factuuradres.

Opleidingspunten

Wij melden deze cursus aan bij de NOvA en de NVR, zodat u opleidingspunten kunt krijgen voor uw deelname aan de cursus.

Vragen

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar Vera Textor, E: vera.textor@nysingh.nl.

Terug naar Nysingh Academy