Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Online seminar | Aanbestedingsrecht


Graag nodigen wij u uit voor het volgende online seminar ‘Aanbestedingsrecht’ op donderdag 19 september van 11:00 tot 12:00 uur. Dit online seminar wordt verzorgd door Ingrid van den Berge.

In dit online seminar zal zij ingaan op recente ontwikkelingen in regelgeving en jurisprudentie van de afgelopen vier maanden.

Vanaf uw eigen werkplek

U kunt het online seminar volgen van achter uw eigen computer, tablet of smartphone en vragen stellen of in discussie gaan met de spreker. Zo heeft u geen reistijd en kunt u met een investering van één uur worden bijgepraat over onderwerpen die uw dagelijkse werk direct raken.

Aanmelden

U kunt zich opgeven voor het seminar via het inschrijfformulier. Indien u reeds eerder heeft deelgenomen kunt u met uw inloggegevens inloggen en kunt u zich direct aanmelden. Na uw inschrijving ontvangt u een e-mail met daarin uw wachtwoord en vóór het seminar ontvangt u een herinnering met daarin de link waarmee u eenvoudig mee kunt kijken. Mocht de link onverhoopt niet werken, dan kunt u een e-mail sturen naar sectie.marktordening@nysingh.nl.

Aanbestedingsrecht bij Nysingh

Onze bijzondere expertise op het gebied van het aanbestedingsrecht maakt Nysingh een vaste partner voor overheden in geval van vragen over het toepassingsbereik van het (Europese) aanbestedingsrecht, de Aanbestedingswet 2012 en het bijbehorende flankerend beleid, de vormgeving van aanbestedingsprocedures en het voeren van verweer in geval van gerechtelijke procedures.

Wij waarderen uw deelname aan dit online seminar zeer!

Terug naar Nysingh Academy