Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Online seminar | Actualiteiten Pachtrecht


Het pachtrecht is complex en in beweging. Minister Carola Schouten heeft eerder dit jaar inzicht gegeven in de voorgenomen herziening van het pachtstelsel. In een brief aan de Tweede Kamer schetste zij de contouren van de nieuwe pachtwetgeving. Welke wijzigingen zijn beoogd en wat is de actuele stand van zaken? Verder zijn er diverse uitspraken gewezen die relevant zijn voor de praktijk, onder meer over de verdeling van fosfaatrechten en betalingsrechten, de kwalificatie van pachtovereenkomsten en de beëindiging van een pachtrelatie. Welke conclusies kunnen uit deze rechtspraak worden getrokken?

Jessica de Roos zal in het online seminar stilstaan bij deze en andere actualiteiten op het gebied van het pachtrecht.

Vanaf uw eigen werkplek

U kunt het online seminar volgen van achter uw eigen computer, tablet of smartphone en vragen stellen of in discussie gaan met de spreker. Zo heeft u geen reistijd en kunt u met een investering van één uur worden bijgepraat over onderwerpen die uw dagelijkse werk direct raken.

Aanmelden

Deelname is kosteloos. U kunt zich via het formulier aanmelden voor het seminar. Indien u reeds eerder heeft deelgenomen kunt u met uw inloggegevens inloggen en kunt u zich direct aanmelden. Na uw inschrijving ontvangt u een e-mail met daarin uw wachtwoord en vóór het seminar ontvangt u een herinnering met daarin de link waarmee u eenvoudig mee kunt kijken. Tijdens het online seminar zit achter de schermen Sharon Aaldering klaar om uw vragen te beantwoorden.

Terug naar Nysingh Academy