Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Studiemiddagen Actualiteiten Civiel Recht


Op 08 november (Nieuwe Buitensociëteit Zwolle), 13 november (Regardz Arnhem) en 20 november 2018 (Seats2meet Utrecht) organiseert onze sectie Vastgoed en Overheid de halfjaarlijkse studiemiddagen voor overheden.
Tijdens deze middag kunt u lezingen volgen van onze specialisten civiel recht. Wij behandelen de onderwerpen waarover wij veel vragen krijgen. Actuele onderwerpen dus, uit uw en onze praktijk.

Deelname aan deze studiemiddagen is kosteloos.

Programma

13:30 – 14:00 Ontvangst
14:00 – 15:00 Lezing I – Spreker: Wim Klostermann
15:00 – 15:30 Pauze
15:30 – 16:30 Lezing II – Spreker: Bas ten Kate
16:30 – 17:30 Afsluitende borrel

Aanmelden

Wilt u dit event bijwonen, dan kunt u zich hier aanmelden.
Attendeer ook uw collega op dit evenement!


Lezingen van onze specialisten

  • In het eerste deel van de studiemiddag zal Wim Klostermann ingaan op nieuwe en voor de overheid relevante jurisprudentie in het contractenrecht. Moeten contracten wel altijd nagekomen worden? Kan een projectontwikkelaar uit onder een exploitatieovereenkomst als het tegenvalt? Mag een gemeente de verplichting om sociale woningbouw te realiseren afkopen? Er zal ook een uitstap gemaakt worden naar het goederenrecht en grondeigendom. Wat is eigenlijk de status van een zonnepark, roerend of onroerend? Hoe zorgvuldig moet de grondroerder eigenlijk zijn
  • Het tweede deel van de studiemiddag wordt verzorgd door Bas ten Kate en gaat over de actuele ontwikkelingen binnen het overheidsaansprakelijkheidsrecht. Titel 8.4 Awb (het deel van de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten dat over onrechtmatige besluiten handelt) is intussen vijf jaar in werking. Vanwege het overgangsrecht is rechtspraak over de toepassing van deze wet pas de afgelopen periode beschikbaar gekomen. Is er veel veranderd? Leidt de toepassing van de nieuwe wet sneller tot aansprakelijkheid van overheden of is juist het tegendeel het geval? En behoort het terrein van de overheidsaansprakelijkheid nog wel tot het civiele recht? Aan de hand van voorbeelden uit rechtspraak en praktijk zullen deze en andere relevante vragen op het terrein van de overheidsaansprakelijkheid besproken worden.


Vragen

Voor vragen over dit evenement en/of uw deelname kunt u contact opnemen met Gwen von Kriegenbergh:
M: gwen.vonkriegenbergh@nysingh.nl

Terug naar Nysingh Academy