Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Studiemiddag ‘Actualiteiten Civiel Recht’

19 november Zwolle, 21 november Arnhem en 26 november Utrecht

Tijd:
13:30 uur - 17:30 uur
Plaats:
Arnhem
Locatie:
Nysingh Arnhem
Spreker(s):
Tijd:
13:30 uur - 17:30 uur
Plaats:
Utrecht
Locatie:
Nysingh Utrecht
Spreker(s):

Net als voorgaande jaren organiseren wij ook dit jaar weer de halfjaarlijkse studiemiddagen voor overheden. Deze studiemiddagen vinden plaats op 19 november, 21 november en 26 november 2019 en worden georganiseerd door onze sectie Vastgoed en Overheid. Tijdens deze middag kunt u lezingen volgen van onze specialisten civiel recht. Wij behandelen de onderwerpen waarover wij veel vragen krijgen. Actuele onderwerpen dus, uit uw en onze praktijk.

Deelname aan deze studiemiddagen is kosteloos.

Waar en wanneer

Wij organiseren de studiemiddagen actualiteiten civiel recht drie keer:

  • dinsdag 19 november in Zwolle bij de Nieuwe Buitensociëteit;
  • donderdag 21 november in Arnhem op onze vestiging aan de Velperweg 10;
  • dinsdag 26 november in Utrecht op onze vestiging aan de Maliebaan 83.

U bent vanaf 13:30 uur van harte welkom. Om 14:00 uur starten we met het inhoudelijke programma. Rond 16:30 uur sluiten we de middag af met een borrel.

Programma

13:30 – 14:00 Ontvangst
14:00 – 15:00 Lezing I – Spreker: Jonne  Fluitsma
15:00 – 15:30 Pauze
15:30 – 16:30 Lezing II – Spreker: Rense Lubach
16:30 – 17:30 Afsluitende borrel

Aanmelden

Wilt u dit event bijwonen, dan kunt u zich hier aanmelden.
Attendeer ook uw collega op dit evenement!


Lezingen van onze specialisten

  • In het eerste deel van de studiemiddag zal Jonne Fluitsma ingaan op nieuwe jurisprudentie over verzuim, de verdere ontwikkelingen in de jurisprudentie over verjaring van grond en de verstrekkende gevolgen die de regels van staatssteun kunnen hebben op door gemeenten gesloten overeenkomsten.
  • Het tweede deel van de studiemiddag wordt verzorgd door Rense Lubach. Hier ligt het accent meer op het overheidsaansprakelijkheidsrecht. Aan de orde komen o.a. recente jurisprudentie over het relativiteitsvereiste (de uitspraak van de Hoge Raad inzake de schietpartij Alphen aan den Rijn), causaal verband bij besluitenaansprakelijkheid, aansprakelijkheid voor termijnoverschrijdingen en ontwikkelingen rondom de bevrijdende verjaring van schadevorderingen.

Vragen

Voor vragen over dit evenement en/of uw deelname kunt u contact opnemen met Gwen von Kriegenbergh:
M: gwen.vonkriegenbergh@nysingh.nl | T: 088 752 02 25

Terug naar Nysingh Academy